Home Page

אודות בית הספר

  הבית הרוחני של למוריה בישראל מקיים מסלול לימודים והכשרות רוחניות מעשיות מקצועיות ,ידע חדש -עתיק בשיטת תודעת למוריה ,טיפולים פרטניים .מכשיר מתקשרים,הילרים כוהנות מורים רוחניים ושליחי אור

להמשך קריאה 

יזמית ומרצה חני יזרעאלי נוי כהנת למוראינית, מנטורית לטרנספורמציה תומכת במציאת נתיב הצמיחה הרוחנית והאישית,תרפיסטית ומתקשרת מנחת קבוצות ומסעות רוחניים. בעלת תואר ראשון בחינוך.

…להמשך קריאה